Hodnocení nemocnice | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Hodnocení nemocnice Pelhřimov

15. října 2023

PELHŘIMOV: Hodnocení nemocnice

Nemocnice Pelhřimov obdržela vynikající hodnocení od svých pacientů.

Nemocnice Pelhřimov se už podruhé zapojila do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Národní hodnocení spokojenosti pacientů. Dotazníkové šetření hospitalizovaných pacientů probíhalo v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2023. Nemocnice Pelhřimov obdržela opět vynikající hodnocení. Svou spokojenost vyjádřilo 97,02 % pacientů, kteří se zapojili do projektu, a nemocnice tak od nich obdržela celkovou hodnoticí známku 1,12. Ve sledovaném období se pelhřimovská nemocnice umístila na 1. místě z 32 sledovaných zařízení. V porovnání s předchozím obdobím se jedná o 5,45 % (0,06 bodového) zlepšení.

Národní hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů probíhalo na určených odděleních Nemocnice Pelhřimov – urologickém, ortopedickém, interním, rehabilitačním, chirurgickém, neurologickém, dětském a gynekologicko-porodnickém. Celkem bylo za Nemocnici Pelhřimov odevzdáno 517 dotazníků ze 791 propuštěných pacientů z uvedených lůžkových oddělení. Součástí dotazníků bylo i 77 poděkování pacientů za přístup a poskytnutou zdravotní péči.

Nejlépe hodnocenými oblastmi se v průzkumu staly Respekt, ohled, úcta a Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta, v nichž bylo dosaženo průměrné známky 1,05 (celková spokojenost 98,79 %) a 1,07 (celková spokojenost 98,13 %). Nejvíce spokojení byli hospitalizovaní pacienti gynekologicko-porodnickém oddělení a urologickém oddělení. „Známka 1,12 je jasným důkazem toho, že se naše týmy starají o zdraví a pohodu pacientů s nejvyšším ohledem na jejich potřeby. Toto výborné hodnocení nás motivovalo a ukazuje, že naše snaha o kvalitu péče je úspěšná. Výsledky jsou pro nás motivací do budoucna a také závazkem v pokračování poskytování nejlepší zdravotní péče. Děkujeme všem, kteří nám dali tuto vynikající známku,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA.

Informace o projektu naleznete zde:

https://spokojenost.mzcr.cz/

Zdroj: Nemocnice Pelhřimov.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum