Kaple sv. Floriána

Aktualizace 18. března 2017: Kaplička byla v roce 2016 opravena a bude znovu vyfotografována a fotky doplněny do článku.

Barokní kaple sv. Floriána byla postavena koncem 17. století na návrší nad Pelhřimovem nedaleko rybníku Stráž. V roce 1788, za josefinských reforem, byla odsvěcena a prodána pelhřimovskému měšťanu Václavu Kolínskému.

Současný vzhled kaplička získala při stavebních úpravách kolem poloviny 18. století a je znovu vysvěcena. Sv. Florián je ochránce proti ohni. Pelhřimov byl v minulosti poničen několika velkými požáry.

Vzhled: Kaple je čtyřboká s vchodem půlkruhovitě sklenutým. Krytá čtyřbokým jehlanem.

Podle pověsti stávala ve vzdálenosti 100 kroků druhá, podobná kaple. V historických pramenech, ale o tom není žádná zmínka.

Pověst:

Vypráví se o dvou mladících, kteří se zamilovali do stejné dívky. Žárlili na sebe tak, že chtěli jeden druhého zabít. Ve stejnou dobu čekali oba na svého soka se zbraní v ruce. Když zahlédli jeden druhého, současně vystřelili a oba se skáceli na zem mrtví. Lidé je tam našli a na jejich památku vystavěli na těch místech kapličky.

Podobná pověst o dvou bratrech, kteří se navzájem zastřelili z kuše, byla v Pelhřimově zaznamenána již v 18. století. Místo jejich smrti označovaly smírčí kameny, později přemístěné ke kapli Bolestné Panny Marie. Ze žalu nad smrtí svých sourozenců se prý na hrázi rybníka zabil i třetí bratr a jejich majetek, Lhotka, připadl městu Pelhřimov.

Fotogalerie:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum