Kaple sv. Mikuláše | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Kaple sv. Mikuláše

Prostá obdélná barokní kaple, která stojí po levé straně cesty z Pelhřimova do Vlásenice. Postavena byla roku 1850. Zasvěcení kaple sv. Mikulášovi v době baroka bylo úmyslné, měla se jím potlačit pověst, že právě na tomto místě pronášel svá proroctví Mikuláš z Vlásenice († 16. dubna 1495), prostý sedlák a později prorok a kazatel. Mikuláš míval vidiny, ve kterých rozmlouval s Bohem, a na jejich základě vytvořil učení tzv. druhých mikulášenců, později zvaných „plačtiví bratři“. Podle jeho proroctví vysloveného po roce 1471 a poté vydaného v Norimberku, je v nitru Blaníku skryto "vojsko boží na ochranu země české a pravdy boží."

Ke kapličce se vážou dvě pověsti. První pověst:

V blízké vesnici Dubovicích žil zbožný rolník jménem Mikuláš. Často se chodil modlit ke kříži, který stál na místě dnešní kaple. Šel tam také jednou v neděli, když byla pouť na Křemešníku. Když se modlil, belhal se po cestě žebrák. Mikuláš spatřiv ho, vyndaval z kapsy měšec, aby mu mohl dát almužnu. Přitom mu vypadl z kapsy i nůž a o něco zazvonil. Vtom žebrák zmizel. Mikuláš odhrábl z místa, kam spadl nůž trochu hlíny a spatřil velký hrnec plný zlaťáků. Pak se vroucně modlil ke svému patronovi a děkoval. Později dal na tom místě namísto kříže postavit kapličku, která byla zasvěcena sv. Mikuláši.

Druhá pověst:

Jednou jel Mikuláš orat na pole s párem volů. Najednou se mu zvířata splašila a uháněla k hlubokému vlásenickému rybníku. Mikuláš je nemohl dohonit, a tak klekl pod strom, na kterém byl obrázek sv. Mikuláše, a modlil se s prosbou o pomoc. Když se pomodlil, vstal a vidí své dva volky, jak se vracejí klidně zpět. Na památku tam dal vystavět kapličku, kam se denně chodil modlit. Klečel vždy na témž kameni, až vyklečel do kamene dvě jamky. Po smrti byl pochován ve Starém Pelhřimove na malém hřbitově u kapličky. Když bylo po letech v jeho hrobě opět kopáno, bylo prý jeho tělo úplně neporušené. V tom viděli lidé zázrak a postavili ve Starém Pelhřimově kostel.

Kamen kde údajně klečel Mikuláš.

Fotogalerie:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum