Krajský depozitář | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
PELHŘIMOV: Největší krajský depozitář

2. června 2021

PELHŘIMOV: Největší krajský depozitář

Největší krajský depozitář má vyrůst v Pelhřimově. Stavbě bude předcházet demolice

Areál bývalých dílen pelhřimovské střední školy v okrajové části Pelhřimova využije Kraj Vysočina k výstavbě nového depozitáře pro krajské sbírkotvorné organizace. „Stávající objekt dílen na ulici K Silu je vzhledem ke svému současnému stavu určen kompletně k demolici. Nový depozitář včetně technického zázemí je navržen jako dvoupodlažní novostavba, a to jak s kapacitou pro administrativu, odbornou činnost, tak s velkorysým depozitním prostorem,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek. Realizace výstavby je navázána na zatím neznámý termín vyhlášení výzev IROP. Pokud projekt uspěje, kraj by rád do dvou let zahájil stavební práce.

„Hlavním záměrem výstavby je soustředit do jednoho místa všechny archeologické podsbírky, které jsou nejrychleji rostoucí a mnohdy problematické pro uložení. Dále pak chceme přesunout do nových depozitářů sbírku Muzea Vysočiny Pelhřimov. Depozitáře v Třebíči a Heleníně se svojí zaplněností nyní blíží k 90 %. Díky plánovaným přesunům se v Heleníně vytvoří odhadovaná výhledová rezerva na 20 let. Stejné vytvoření rezervy je odhadováno i v třebíčském depozitáři v případě přesunu archeologie do Pelhřimova,“ popisuje ideální stav ukládání sbírek radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš.

Ilustrační foto Mapy Google

Depozitář v Pelhřimově bude provozovat moderní konzervátorskou dílnu a archeologickou pracovnu. Ty budou využívat především kolegové z jihlavského muzea. Hotová studie počítá i s kapacitami pro další odborné pracovny, badatelnu a další nezbytné zázemí. „Žádoucí je takzvaný vstupní depozitář, který obsahuje prostor pro navážení a prvotní ošetření a očištění sbírek a také karanténní místnost, kde budou sbírky uloženy po dobu nutnou k ošetření od případných škůdců,“ doplňuje Karel Janoušek s tím, že ještě před zahájením stavby musí ještě proběhnout veškerá projektová činnost a pro podání žádosti o evropskou dotaci je zásadní získat stavební povolení.

Předběžně odhadované náklady na výstavbu základní etapy depozitáře v Pelhřimově jsou 324 miliónů korun vč. DPH. Rozpočet však může doznat zásadních změn během projektování v okamžiku dopracování jednotlivých položek. Základní varianta depozitáře čítá 3850 m2 užitné plochy – z toho zhruba 2500 m2 plochy pro uložení sbírkových předmětů. Navržená studie počítá i s případnou budoucí rozšiřující variantou – dostavbou depozitární haly o další prostory, a to až téměř o 900 m2 zastavěné plochy. Toto rozšíření však není předmětem aktuálního projektového záměru.

Kraj Vysočina vlastní kromě „velkých“ depozitářů v Třebíči (realizováno v roce 2009, rekonstrukce nevyužitých budov bývalého středního odborného učiliště, hodnota 42,5 miliónů korun) a v Heleníně (realizováno v roce 2013, původně vojenské sklady, dnes depozitáře a centrum technické výuky, hodnota 176 miliónů korun) řadu menších depozitárních prostor zejména v sídlech jednotlivých organizací nebo jejich poboček. S realizací nového depozitáře se také počítá v areálu Horácké galerie v Novém městě na Moravě, kde probíhá projektová příprava depozitáře skla a plastik. Dále větší depozitární prostory využívá ještě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, ovšem v tomto případě se jedná o komerční pronájem.

Uvolnění peněz na projektovou přípravu nového depozitáře v Pelhřimově bude v červnu schvalovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina, ilustrační foto Mapy Google.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum