Městská policie

23. října 2015 - Miroslav Galko

V současnosti v Pelhřimově Městská policie neexistuje, ale dřív tu byla.

Městská policie Pelhřimov vznikla v roce 1992. V roce 1995 měla 15 zaměstnanců a rozpočet necelé 3 miliony korun. Zanikla v roce 1996. Existovala pouhé 4 roky.

Původní sídlo bylo ve Strachovské ulici číslo 333 (sousedící s Drechselovou vilou). Později se přestěhovala do budovy kde dnes najdete společnost Agos, Tomáše ze Štítného 634.

Znak Městské policie Pelhřimov. Nachází se na budově ve venkovních prostorách Městského úřadu.

Autor: Miroslav Galko.

Městské zastupitelstvo Pelhřimova se rozhodlo Městskou policii zrušit k 30. červnu 1996. Starosta Miroslav Březina k tomu tehdy řekl: "Osobně s tím nesouhlasím, ale musím se takovému rozhodnutí podřídit." Ke zrušení podle něj došlo z ekonomickýh důvodů, protože výhrady k práci městských strážníků prý nebyly. Městská policie měla v roce 1996 z obecního rozpočtu obdržet 3,8 milionu korun. Pracovalo u ní necelých dvacet osob. V souvislosti se zrušením Městské policie vzniklo při městském úřadu oddělení veřejného pořádku s dvěma úředníky. Sice s menšími pravomocemi než měli strážníci, ale pro kontrolu plnění městských vyhlášek dostatečné. Úkoly, které plnila obecní policie převzala Policie ČR.

Městská policie Pelhřimov před Městským úřadem (Masarykovo náměstí čp. 1). Všimněte si tehdy ještě zazděného podloubí. Na fotografii zleva pánové Šrůtek (Dalibor?), Máška (Josef?), Kasalý. Autor: pan Chaloupek.

Starosta Miroslav Březina: "Byli jsme ujišťováni, že většinu těchto činností zastanou, ale osobně jsem dost skeptický. Městská policie má totiž zcela jiné priority než Policie ČR, z jejíhož pohledu může proto jít svým způsobem o banality. Navíc Policie ČR má své velení, které budeme muset žádat. Ale uvidíme, jak se nakonec vzájemné vztahy vyvinou."

Tiskový mluvčí okresního ředitelství Policie ČR Jaromír Prokop připustil, že policisté mohou úkoly zrušených strážníků zastat hlavně při dopravních akcích. "Stejně jsme se na nich v minulosti podíleli. Pravda však je, že své úkoly máme dané zákonem a ty jsou pro nás prioritní," uvedl. Podle jeho slov ale bude hodně záležet i na tom, jak si povedou dva pracovníci nového oddělení veřejného pořádku Městského úřadu z řad bývalých strážníků. Budou-li ve městě vidět, mohou prý zastat hodně práce.

V roce 2014 měl na starost úsek veřejného pořádku při odboru vnitřních věcí jeden zaměstnanec města, který plnil i další úkoly.

V roce 2004 k tomuto tématu tehdejší starosta Leopold Bambula řekl: "Není bez zajímavosti, že podle podkladů pro zastupitelstvo města náklady na provoz již „zajeté“ městské policie za rok 1995 (tehdy čítala 15 zaměstnanců) činily téměř tři miliony korun. Při analýze možného znovuvytvoření městské policie na začátku milénia byly náklady spočítány dokonce na šest milionů korun. V současné době by roční náklady jistě nečinily méně deset milionů".

Zdroje:

Hospodářské noviny.

ODS.cz

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum