Opravy silnic 2021 | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021

16. dubna 2021

KSUSV: Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021

Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021:

V roce 2021 se obdobně jako v předchozích letech chystá na silnicích v Kraji Vysočina velké množství stavebních akcí. S ohledem na nutné úspory byl sice snížen příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny p.o. (KSÚSV) na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 mil. Kč, ale dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována v podobné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 mil. Kč. K těmto zdrojům se daří získávat další dotace, např. na odstranění nehodových lokalit a je rovněž avizována ze strany SFDI další dotace se zaměřením na rekonstrukce a opravy mostů pro roky 2021-2023. Další velmi významné investice buduje Kraj Vysočina z prostředků evropských dotací IROP a vlastních investičních prostředků.

V roce 2021 bude v okrese Pelhřimov souvisle opraveno či rekonstruováno celkem 31 km silnic II. a III. třídy, z toho 19 km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 12 km technologií emulzního mikrokoberce. Bude provedena oprava či rekonstrukce 2 mostů. Na ploše 13.000 m2 budou také provedeny lokální velkoplošné výspravy vybraných silnic spojené s odfrézováním povrchu a pokládkou asfaltobetonové směsi, opravy tenkovrstvými technologiemi na ploše cca 40 000 m2 a v délce 50 km silnic bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Na pěti vybraných mostech bude provedena stavební údržba většího rozsahu.

Rynárec most 11-052, foto Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

„Kraj Vysočina letos dokončí stavbu obchvatu Salačovy Lhoty na silnici II/128 z Pacova do Lukavce. V těchto dnech začíná i největší stavbu na okrese a to obchvat Lukavce za cca 300 miliónů korun. Jedná se o silnici druhé třídy II/128, na které kraj plánuje ještě v tomto roce začít alespoň jednu etapu z akce nazvané II/128 a II/150 Lukavec – Čáslavsko – hranice kraje (ve směru na Nové Práchňany)“, informuje náměstek Krajského úřadu Miroslav Houška, náměstek pro finance a dopravu.

Z prostředků dotace SFDI, kterou Kraj Vysočina čerpá prostřednictvím KSÚSV, opravíme v rámci největší SFDI dotované akce na okrese Pelhřimov silnici II/128 z Černovic přes Věžnou na křižovatku se silnicí I/19 u rybníka Dvořiště. Na této silnici bude provedena celková rekonstrukce včetně opravy mostu ve Věžné. Tomu odpovídá i odhadovaná cena 50 mil. korun. Další z akcí je prodloužení životnosti silnice II/133 z Vyskytné do Horní Cerekve pokládkou dvojitého mikrokoberce. Také bude opraven historický dvoupólový most v Rynárci, kde dochází k odpadávání omítky a hrozí úraz chodců pod tímto mostem. Jako poslední akce z prostředků SFDI bude na Pelhřimovsku postavena nová opěrná zeď na silnici třetí třídy u mostu při výjezdu z obce Ústrašín ve směru na Libkovu Vodu.

Z prostředků na opravy silnic, mostů a zdí, kterou KSÚSV každoročně dostává od svého zřizovatele, opravíme silnici z Častrova do Vlásenice – Drbohlavy. Na tuto spojnici Pelhřimova se Žirovnicí se vracíme po dvou letech, kdy byl opraven úsek z Častrova do Metánova. Pokládkou asfaltového koberce se zlepší komfort cestování. Na silnici druhé třídy II/112 provedeme opravu v průtahu obcí Zajíčkov. Silně propadlá a poškozená vozovka bude opravena frézováním, upevněním geomříží a pokládkou dvou vrstev asfaltového betonu. Na Humpolecku opravíme silnici ze Světlice do Budíkova, která sloužila v minulých letech jako objízdná trasa při pracích na silnici z Čejova do Kejžlice. Taktéž na Humpolecku dokončíme pokládku asfaltového koberce mezi obcemi Horní Rápotice a Kaliště. Opravy průtahů v těchto obcích byly provedeny v minulých letech.

Na Pacovsku navážeme v obci Cetoraz na úpravu křižovatky ve středu obce, realizovanou ve spolupráci s obcí Cetoraz v roce 2019. Na silnici třetí třídy ve směru na Brožky bude v obci položen asfaltový koberec a za obcí až ke křižovatce se silnicí na Velkou Rovnou bude provedena vyrovnávka a položen dvouvrstvý emulzní nátěr. Dále bude opravena silnice třetí třídy z Těchobuze na Velký Ježov, kde navážeme pokládkou asfaltového koberce na opravu kolegů z Jižních Čech. Ještě jsme plánovali opravit v tomto roce ulici Dobešovskou v Černovicích, ale po domluvě s panem starostou a správci sítí bude akce přesunuta na příští rok, aby si správci sítí mohli včas opravit a případně vyměnit tyto sítě před pokládkou asfaltového koberce.

Jako každý rok bude provedena oprava nebo výstavba několika nových mostů. Dle informace Radovana Necida, ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude mimo již zmíněný most v Rynárci postaven také nový most v Humpolci v místní části Brunka, náhradou za starý nevyhovující most. Opraveny v rámci rozsáhlejší stavební údržby budou mosty na silnici druhé třídy mezi obcemi Zachotín a Mysletín, most v Panských Mlýnech, v Onšově a v Arneštovicích. Také bude opraven propustek před obcí Nemojov.

Pro přehled je nutné zmínit ještě stavební akce jiných investorů, které se silnic II. a III. tříd ve správě KSÚSV, p. o., bezprostředně dotýkají jednak zásahem nebo vedením objízdné trasy a uzavírkami. Ředitelství silnic a dálnic provede v tomto roce opravu silnice I/19 v úseku mezi novým obchvatem obce Kámen a hranicemi Kraje Vysočina s vynechání průtahu Obrataně. Na silnici I/34 mezi Rozkoší a hranicemi okresu Havlíčkův Brod bude položen nový mikrokoberec za účelem prodloužení životnosti vozovky.

Přehled všech stavebních akcí v roce 2021 a to jak Kraje Vysočina tak KSÚSV a ŘSD, je uveden v přehledné mapové aplikaci na veřejně přístupných webových stránkách KSÚSV, p.o. pod odkazem ZDE.

Vedení objízdných tras v roce 2021, navržených projektanty jednotlivých staveb s dopravním omezením, budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic a bez dopravních omezení je nelze realizovat.

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2021 uvádíme v následujícím přehledu.

Pokládka asfaltobetonu:

Akce Kraje Vysočina:

 • II/128 Lukavec obchvat a II/150 Lukavec – hranice Kraje --- po dokončení cca 6 km nových a rekonstruovaných silnic
 • II/128 Salačova Lhota obchvat --- po dokončení cca 2 km nového tahu silnice II/128

Akce KSÚSV, p. o.:

 • III/34771 Světlice – Budíkov 1,200 km
 • III/12934 Horní Rápotice – Kaliště 1,616 km
 • III/1292 Cetoraz - kř. III/1293 0,400 km
 • III/12416 hr. kraje – Těchobuz 1,444 km
 • III/11252 Vlásenice/Drbohlavy – Častrov 4,821 km
 • II/112 Zajíčkov, průtah 0,704 km
 • II/128 křiž. I/19 – Černovice 6,527 km

Pokládka emulzního mikrokoberce:

 • II/133 Horní Cerekev - Vyskytná 12,013 km

Rekonstrukce a opravy mostů:

 • III/12934 Brunka - most ev. č. 12934-1
 • II/112 Rynárec most 11-052

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina, zpráva KSUSV, p. o.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum