Virtuální univerzita třetího věku

12. září 2017 - zdroj Městská knihovna Pelhřimov

Virtuální univerzita třetího věku v Městské knihovně Pelhřimov

Městská knihovna Pelhřimov nově nabízí studium Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), které připravila Česká zemědělská univerzita v Praze a pelhřimovská knihovna se stala jedním z jejích konzultačních středisek. Začínáme kurzem Umění rané renesance v Itálii.

VU3V je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.), umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé České republiky.

Virtuální univerzity třetího věku - VU3V

Kde se bude studovat?

Ve studovně knihovny v 1. patře budovy, budova je bezbariérová s výtahem.

Jak studium probíhá?

Studuje se společně formou sledování připravených videopřednášek v knihovně, doma za použití PC, notebooku či jiných zařízení připojených k internetu (těm, kteří nemají doma technické zázemí, jsou samozřejmě k dispozici počítače v knihovně i konzultační pomoc).

Kdo může studovat?

Studium je určenu osobám se statutem důchodce či invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Jak se zapojit do studia?

Přijít na zahájení semestru na úvodní přednášku v pondělí 2. října od 9.00 hodin nebo předem kontaktovat konzultační středisko v pelhřimovské knihovně (viz Kontakt pro přihlášení), vyplnit přihlášku ke studiu, kterou zájemce v knihovně dostane a uhradit studijní poplatek 300 Kč za daný kurz.

Jak probíhá studium?

Přednášky probíhají každých 14 dní v pondělí od 9.00 hodin ve studovně, každý kurz obsahuje celkem 6 přednášek, z nichž každá trvá cca 1 – 1,5 h., studenti společně sledují videopřednášku, kterou jim tutor kurzu (pracovník knihovny) pouští na plátno, ke kurzům jsou k dispozici výukové materiály dostupné přes internet nebo je možné si je za úhradu nechat vytisknout v knihovně. Po každé přednášce mohou studenti společně s tutorem o tématu diskutovat a vyplnit test, další test studenti vypracují samostatně doma nebo v knihovně na PC. Student tak během semestru samostatně vyplní 6 dílčích testů (které může opakovat několikrát) a jeden závěrečný (lze vyplnit pouze jednou), nepovinným úkolem je vypracování eseje na téma právě studovaného kurzu. Mezi jednotlivými přednáškami je možno studovat individuálně sledováním opakované videopřednášky nebo z výukových materiálů. Povinností studenta je minimálně 80% účast na společné výuce (je tedy možné se omluvit maximálně 2x). Po absolvování jednotlivých přednášek kurzu bude probíhat Závěrečný seminář a student obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Městská knihovna v Pelhřimově

Je možné studium přerušit?

Ano, kdykoli během semestru, před novým semestrem studenti mají možnost pokračovat po přerušení semestru přihlášením před kterýmkoli následujícím semestrem.

Ukončení studia

Po šesti úspěšně absolvovaných kurzech jsou posluchači pozváni na slavnostní promoci do auly ČZU, kde si převezmou Osvědčení o absolutoriu VU3V, absolventi cyklu mohou pokračovat dalším studiem.

Nabídka kurzů a cena studia

Začínáme kurzem Umění rané renesance v Itálii, cena kurzu (jednoho semestru) je 300 Kč, poplatek uhradí účastník knihovně a ta jej zaplatí České zemědělské univerzitě, která virtuální univerzitu připravila. Budete si moci postupně dohodou účastníků vybrat kurzy jako Cestování, Čínská medicína v naší zahrádce, České dějiny a jejich souvislosti, Genealogie, Hudební nástroje, Lidské zdraví, Osobní finance, Pěstování a využití jedlých hub aj. Nabídka kurzů s podrobnějšími informacemi na https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12

Výběr kurzu pro další semestr proběhne hlasováním účastníků během podzimního kurzu.

Kontakt pro přihlášení a informace

Mgr. Iva Rajdlová, e-mail: vedouci@knih-pe.cz, telefon:776 012 355.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | diskuzní fórum