Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Národní podnik Agrostroj 1975

Národní podnik Agrostroj - Nositel řádu práce (1975)

Podnik 25. výročí Osvobození Československa Rudou armádou

Předseda vlády ČSSR dr. Lubomír Štrougal (vpravo) přijal v Hrzánském paláci v Praze delegaci n.p. Agrostroj, vedenou podnikovým ředitelem ing. Daliborem Křížem. Delegace odevzdala předsedovi vlády výzvu pracujících n.p. Agrostroj Pelhřimov.

Dne 28. dubna 1975 převzali na plenárním zasedání Krajské odborové rady v Českých Budějovicích RUDÝ PRAPOR zástupci národního podniku Agrostroj, KV KSČ, JČKNV, a ROH diplom s peněžní odměnou za titul nejlepšího podniku kraje.

Dne 15. ledna ve 14:00 hodin uskutečnilo v Městském divadle vedení podniku a ZV ROH za účasti hostů z družebního závodu v Gomselmaši zasedání, na němž podnik obdržel: Čestné uznání Ministerstva všeobecného strojírenství a ÚV odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu, za hospodářské výsledky v roce 1974 dosažené v soutěži podniků Zbrojovka Brno.

Historie výstavby nového závodu n.p. Agrostroj

Rok 1955 znamenal pro národní podnik Agrostroj historickou událost. Tehdy před 20 lety byl totiž projednán expertizou ministerstva strojírenství úvodní projekt na výstavbu nového závodu v Pelhřimově, který zpracoval Státní projektový ústav Praha.

Výstavba závodu byla zahájena dne 5. dubna 1956 pod vedením stavbyvedoucího Ladislava Cupáka. Zemní práce byly zhruba dokončeny na podzim téhož roku a bylo započato s výstavbou hlavní mechanické haly s přístavkem, kanalizací, vodovodu a trafostanice TS2. Koncem roku byla zahájena stavba sociálního přístavku. Koncem roku 1958 byla zahájena montáž střešní ocelové konstrukce mechanické haly a příslušných drah.

Jelikož se projevoval stálýnedostatek pracovních sil, byl tento problém vyřešen roku 1958 získáním odsouzených z jihlavské trestnice, kteří byli denně dováženi autobusem na stanoviště. Koncem roku 1959 byly práce mechanické dílny ukončeny natolik, že bylo možno již v této části haly zahájit provoz. V měsíci říjnu téhož roku byly potom do mechanické haly nainstalovány všechny stroje nově dodané a byla zahájena výroba.

Současně bylo provedeno přestěhování výroby ze starého závodu.

Během výstavby byl nevvyšší stav pracovníků v roce 1958 a to 137. Většina jich byla z Brna. V roce 1974 bylo započato s výstavbou závodní kuchyně a jídelny.
Zhruba dvě třetiny výstavby závodu čeká na uskutečnění. Dobudování základního závodu si vyžádá ještě přes 400 milionů Kčs investic.

Čerpáno bylo z Pelhřimovské kroniky 1975:

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/288.JPG

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1972-1975/295.JPG

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | diskuzní fórum