Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Poslední popravy v Pelhřimově

4. července 2017 - přepis z Kroniky města Pelhřimova - 1945 až 1946

František Policar

Dne 30. listopadu 1945 byl odsouzen k trestu smrti provazem František Policar, hostinský z Horní Cerekve. Udával naše vlastence a organisoval protičeské hnutí aktivistů, které mělo za úkol rozvrátit české podzemní hnutí na Českomoravské vysočině. Rozsudek byl vykonán neveřejně téhož dne večer na dvoře okresního soudu. Popravu provedl kat Josef Kutlvašr z Jihlavy. Poprava vzbudila v městě i v okolí značný rozruch.

František Policar - narozený 4. února 1898 (Dolní Cerekev okres Pelhřimov). Oběšený 30. listopadu 1945 ve věku 47 let.

Dobový tisk

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1945-1961/1455.jpg

Ze soukromých zápisků očitého svědka Dr Jana Frieda vypisuji o provedených popravách:

Kat stojí u šibenice, má černý oděv, na hlavě černý tvrdý klobouk se širokým okrajem a na rukou bílé rukavice. Četník přivedl k šibenici odsouzeného, spoutaného na rukou. Kat se svými dvěma pomocníky ovinul velmi rychle provazem tělo odsouzence i s rukama, pomocníci jej vytáhli kladkou pod smyčku, kat ji bleskurychle přehodil přes hlavu a tělo bylo spuštěno - vaz byl zlomen. V té chvíli bylo takové ticho, že by bylo slyšet špendlík upadnout.

Za chvíli kat sestoupil, předstoupil před přednostu soudu Dr Vondráka, smekl klobouk a hlásil: "Pane přednosto, hlásím, že poprava byla vykonána". Nato svlékl rukavice a odhodil je k šibenici.

Četník sňal popravenému pouta, kat mu rozhrnul kabát a když okresní lékař MUDr Kuncek konstatoval smrt, bylo tělo sňato a vloženo do rakve. Ta byla prostá, nenatřená, jen na víku černý kříž.

Dvůr za soudem, před přístavbou dalšího patra na budově (1926-1928)

Policara doprovázeli k šibenici jeho obhájce Dr. Vaváček a kaplan Bruno Adée, Anežku Hejlovou podle přání bratr jejího manžela Hejl z Polné. Zdeňka Hejlová šla k šibenici sama rychlým krokem a pouta na rukou neměla. Obě Hejlové nepromluvily před popravou ani slova. Za výkon popravy dostal kat 2.000 Kčs, pomocníci po 1.000 Kčs.

Popravám byli přítomni: předseda senátu mimořádného lidového soudu v Pelhřimově Dr. Vondrák, okresní lékař MUDr Kuncek, předseda MNV Dr Vavřín, advokáti (žalobci i obhájci), vojáci, četníci. Před popravou dodával odsouzeným útěchy P. Bruno Adée.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1945-1961/1458.jpg

Anežka Hejlová a Zdeňka Hejlová

Dne 17. ledna 1946 byly odsouzeny k trestu smrti provazem dvě německé příslušnice, bývalé češky, matka a dcera.

Anežka Hejlová, vdova po revidentu.

Zdeňka Hejlová, literární učitelka zdejší obecné školy dívčí.

Rozsudek byl vykonán o 22. a 22 1/2 hod. neveřejně.
Již několik dní před přelíčením se v Pelhřimově skoro o ničem jiném nemluvilo než o tomto hrdelním procesu. "Půjdete na Hejlovky? Máte lístek na Hejlky?" - Zájem Pelhřimáků byl neobyčejný. Obecenstvo, hlavně ženské, zaplnilo chodby a schodiště soudní budovy a přes silný mráz vytrvalo až do konce přelíčení, které trvalo plných 10 hodin. Rozsudek byl vynesen po 19. hodině. - při popravě byla ohradní zeď plně obsazena, ba i ze špýcharu přihlíželi četní diváci popravám. Zarážející byla účast žen, která značně převyšovala účast mužů. Přivedla je sem zvědavost, touha po senzaci a vybičování nervů.
Byl třeskutý mráz a velký vítr, který potrval až do 20. ledna.

Budova soudu před přístavbou dalšího patra (1926-1928)

Anežka Hejlová (Prantlová) - narozená 15. listopadu 1892 (Proseč okres Pacov). Oběšená 17. ledna 1946 ve věku 53 let.

Zdeňka Hejlová - narozená 4. dubna 1914 (Hrádek nad Nisou okres Liberec). Oběšená 17. ledna 1946 ve věku 31 let.

http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/album_1945-1961/1456.jpg

Anežka a Zdeňka Hejlovy byly pravděpodobně odsouzeny za to, že za války společně udaly pana Hejla ( manžel a otec ) a on se nevrátil z koncentračního tábora. Šibenice stála u zdi na malém dvorku vlevo od budovy soudu, viz. fotografie. Zeď dnes již neexistuje. Nyní je tam chodník.

Další zajímavé články se právě teď připravují. Předem děkuji za příspěvek, kterým můžete Pelhřimovský magazín podpořit:

Český rozhlas

Účinkují: Pavel Batěk, Tomáš Pavelka, Lenka Zbranková, Anna Theimerová, Eva Kodešová, Kateřina Fixová, Petr Oliva, Ivo Theimer

Scénář: Bronislava Janečková a Laděna Plucarová

Režie: Jaroslav Kodeš

Zvuk: Petr Šplíchal

Celý článek Českého rozhlasu >>>

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | diskuzní fórum