Infrastruktura pro cyklisty | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
PELHŘIMOV - VYSOČINA: Infrastruktura pro cyklisty

22. července 2023

PELHŘIMOV - VYSOČINA: Infrastruktura pro cyklisty

Obce a města budují infrastrukturu pro cyklisty. Finančně jim pomáhá i kraj.

Zhruba 10 let příprav, projektování a finálně i výstavby trvala realizace smíšené cyklostezky a chodníku pro pěší v rekreační oblasti Pelhřimova zvané Stráž. Za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka tento týden zástupci města Pelhřimov předali 1,3 km dlouhý úsek do užívání veřejnosti. A hned první oficiální den jejího provozu bylo na hrázi rybníka opravdu rušno. Novou a bezpečnou trasu si přijely vyzkoušet stovky lidí nejen z Pelhřimova. Cyklostezka přišla na 38 miliónů korun.

„Výstavba pelhřimovské cyklostezky v rámci realizace projektu revitalizace rybníku Stráž byla podpořena také z programu Fondu Vysočiny Cyklodoprava a cykloturistika, a to částkou 3 milióny korun. Dalším aktuálně realizovaným projektem infrastruktury pro cyklisty v Pelhřimově s podporou kraje je cyklostezka v délce cca 2,5 km, která má cyklistům nabídnout alternativu k frekventované silnici II/112 směrem na Rynárec k odbočce na Pavlov. Tento projekt obdržel krajskou podporu na přípravu projektové dokumentace a následně i na kofinancování realizační fáze v celkové výši 2,2 mililiónu korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který si osobně cyklostezku u Stráže spolu s kolegou z krajské rady Miroslavem Houškou vyzkoušeli. Prostředky z krajského dotačního programu žadatelé hojně využívají nejen na projektovou přípravu, ale ideálně také na kofinancování samotné výstavby. Primárními zdroji jsou u takto finančně náročných projektů národní (SFDI) nebo evropské (IROP) zdroje, z krajských prostředků lze pak dalším kofinancováním snížit vlastní podíl žadatele a investora, kterými jsou obce a města.

V rámci krajského programu „Cyklodoprava a cykloturistika“ bylo od jeho spuštění tj. v letech 2015 – 2023 podpořeno již více než 200 projektů obcí a dalších subjektů a Kraj Vysočina postupně rozdělil podporu ve výši 87 miliónů korun. „Krajské peníze směřují aktuálně do třech oblastí: do projektové přípravy cyklostezek a souvislých bezpečných cyklotras, dále do spolufinancování oprav komunikací v rámci cyklotras a výstavby cyklostezek resp. bezpečných komunikací pro cyklisty v širším významu. Třetí oblastí je podpora terénní cyklistiky v podobě výstavby pumptrackových areálů a singletrailových tras,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Miroslav Houška.

„Cyklostezky a další bezpečné trasy jsou důležité nejen z pohledu cestovního ruch a rekreace, ale dnes stále roste význam umožnění bezpečné dojížďky do práce nebo do školy jako alternativní nabídky aktivní mobility. Z aktuálně dalších realizovaných projektů s podporou kraje můžeme zmínit postupnou realizaci propojení Kostelec - Třešť – Hodice, kde vzniká souvislá bezpečná cyklotrasa, která je kombinací oprav stávajících komunikací a cest a vícezdrojového financování výstavby nových úseků cyklostezek. Tento projekt má nabídnout cyklistům alternativu k frekventované silnici II/406, současně spolupráce Třeště a Telče má v budoucnu nabídnout souvislé propojení. Na dílčí projekty byla průběžně schválena krajská podpora ve výši téměř 7,5 miliónů korun,“ doplňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš. Další aktivity s aktivním zapojením kraje směřují v této trase k pokračování směrem na Dačice a Slavonice s napojením na rakouskou cyklostezku Thayrunde. Velkou výhodou a potenciálem této trasy jsou nejen samotné atraktivity na trase, ale také souběh s železniční tratí, která nabízí podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kombinaci kolo-vlak.

V letošním roce by s podporou SFDI a také krajské dotace ve výši 2,18 miliónů měla být také dokončena cyklostezka propojující v délce téměř 3 km Svratku a Herálec. „Tento projekt respektuje přísné podmínky CHKO Žďárské vrchy, povrch bude přírodě blízký tzv. mlatový a zajímavostí na ní bude i 74 m dlouhý dřevěný most. Opět zde vybudováním nové stezky vznikne nejen atraktivní nabídka turistům, cyklostezka bude ale i bezpečnou alternativou silnice II. třídy, kterou musí doposud cyklisté využívat,“ připomíná cyklokoordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal.

V oblasti nabídky „adrenalinové“ cyklistiky se v letošním roce díky finanční podpoře kraje otevřel nový další pumptrackový areál, tentokrát u rybníka Peklo v Polné. Ještě do konce roku by měl být realizován menší pumptrack v Pacově a dotace byla v letošním roce schválena také pro Žďár nad Sázavou. Díky krajským dotacím proběhla další etapa revitalizace trailů v areálu Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě, ta bude opět s podporou kraje ještě pokračovat v podobě výstavby nového jumptrailu v lokalitě původního černého trailu. Vyznavači bmx, free style a horských kol se mají tedy také a stále na co těšit.

Více informací Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Zdroj: Text a foto Krajský úřad Kraje Vysočina.

PELHŘIMOV - VYSOČINA: Infrastruktura pro cyklisty

PELHŘIMOV - VYSOČINA: Infrastruktura pro cyklisty.


 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum