Pavilon péče | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Pavilon péče o rodinu

18. srpna 2023

PELHŘIMOV: Pavilon péče o rodinu

Nový Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov: Krok k moderní péči spojený s inovativním designem a udržitelností.

Nemocnice Pelhřimov slavnostně otevřela nový Pavilon péče o rodinu. Stavba za bezmála 600 miliónů korun, která je koncipována jako pasivní dům, zajistí moderní standard pro poskytování lékařské péče, ale také přináší inovaci s ohledem na životní prostředí. Slavnostní pásku 17. srpna 2023 stříhali hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek, ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák, náměstek pro rozvojové činnosti Nemocnice Pelhřimov Jiří Běhounek, pan Dieter Morszeck, za společnost Obermayer Helika Josef Kříž a za společnost PKS stavby, a.s. pan Jaroslav Kladiva.

„Kraj Vysočina věnuje modernizaci a rozšíření zázemí pro poskytování zdravotní péče v rámci svých nemocnic velkou pozornost. V tomto případě jsme při plánování i realizaci využili zkušeností, které jsme získali při předchozích stavbách špičkových pracovišť. Pro nás jako zřizovatele pozornost věnovaná pelhřimovské nemocnici nekončí. Realizujeme přístavbu hlavní lůžkové budovy pro instalaci magnetické rezonance, je připravena generální oprava stravovacího provozu nebo opravy technických a servisních objektů,“ připomněl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Zásadní pro úspěšnou realizaci tohoto projektu byla spolupráce mezi nemocnicí a objednatelem a hlavním investorem stavby, zřizovatelem nemocnice, Krajem Vysočina. Jeho vlastní investice do nového pavilonu dosáhla částky 592 milionů korun bez DPH. Kromě toho byla nemocnice podpořena velkorysým finančním darem ve výši 2 milionů EUR od Nadace Dieter Morszeck Stiftung, tento příspěvek byl výhradně určen na stavbu dětského oddělení. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 50 milionů korun. Kraj Vysočina poskytl dalších 110 miliónů korun na pořízení moderní zdravotnické techniky a vybavení pavilonu. „Nový pavilon byl navržen pomocí BIM technologie a je postaven v pasivním standardu, což není u veřejné budovy zcela běžné. Navíc provoz nemocnice je specifický. Při projektování musel být kladen důraz na provozní požadavky, splněny musely být přísné hygienické normy, velkou trpělivost si vyžádalo zapojení všech systémů, které jsou třeba k propojení provozů,“ připomíná radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Do nového pavilonu se v následujících týdnech přestěhují provozy dětského oddělení, gynekologicko-porodnického oddělení a neurologického oddělení. Zázemí tam rovněž najdou neurologické ambulance, urologické ambulance, gynekologická ambulance, lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. S ohledem na potřeby společnosti se nový dětský obvod v Pelhřimově bude specializovat na péči o děti do 15 let. Ambulance přijme až 1000 pacientů, a to nově narozené děti a děti bez stávajícího praktického lékaře. „Všichni, kteří najdou v tomto moderním pavilonu zázemí, budou využívat nové a komfortní prostory. Vylepšením provozních vazeb mezi pavilony, které nám umožňují nadzemní spojovací krčky, jsme schopni lépe koordinovat pohyb pacientů a lékařů, což nepochybně zefektivní naši péči,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. „Pokud jde o současné zázemí, může se nyní krajská nemocnice Pelhřimov řadit k nejmodernějším ve spádovém území. Chceme po jejím vedení, aby se zde dělala dobrá medicína a aby naše nemocnice byla atraktivním zaměstnavatelem i pro absolventy středních i vysokých škol. Hodně si slibujeme od moderního pracoviště gynekologie a porodnice. Toto oddělení dlouhodobě působilo v ne zcela ideálních prostorech. Bude nás zajímat zpětná vazba nastávajících maminek nejen z Pelhřimovska, ale i Dačicka, Jindřichohradecka nebo Vlašimska,“ prozradil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Pavilon, který je navržen s důrazem na energetickou účinnost, je opatřen inovativními prvky, jako je zelená střecha, která nejen zlepšuje izolaci a úspory energie, ale také přináší estetickou hodnotu. Venkovní žaluzie, vzduchotechnika a inteligentní osvětlení jsou dalšími aspekty, které podporují efektivní provoz budovy.

V rámci poskytování nejlepší péče nemocnice pořídila plně elektricky polohovatelná lůžka, porodní lůžka a novorozenecká lůžka, která zlepší pohodlí pacientů. Dále bylo pořízeno moderní přístrojové vybavení, včetně monitorů životních funkcí, infuzní techniky a ultrazvuků, které umožní pokročilé diagnostické metody a nové způsoby vyšetřování.

Pětipodlažní Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov se začal stavět na podzim 2020. Dodavatelem stavby jsou společnosti PKS a. s. a Metrostav. Nové dominantě areálu nemocnice dali podobu architekti a projektanti společnosti Obermayer Helika. Podle jejich návrhu vznikl minimalistický objekt ve strmém svahu. První nadzemní patro je plně prosklené. Stejný materiál byl zvolen i pro opláštění tří spojovacích krčků, které propojují nový pavilon se sousedními objekty. Barvami architekti nešetřili ani při návrhu řešení interiérů stavby.

Text: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Autor foto a video 17. srpna 2023, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Nemocnice Pelhřimov představí zájemcům nový Pavilon péče o rodinu. Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční v pátek 18. srpna 2023 v čase od 10 – 17 hodin.

Pavilon péče o rodinu

PELHŘIMOV: Pavilon péče o rodinu. Autor foto a video 17. srpna 2023, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum