Dny evropského dědictví | Pelhřimovský magazín

Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
PELHŘIMOV: Dny evropského dědictví 2021

2. září 2021

PELHŘIMOV: Dny evropského dědictví 2021

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2021.

V sobotu 11. září 2021 budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

Městská šatlava – dům čp. 11

Budovu dalo město přistavět k zámku směrem do náměstí v roce 1682, aby sloužila jako městská věznice, tzv. šatlava; byla zde vytvořena expozice vězeňství Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jejíž součástí je také mučírna zřízená v bývalé hradební baště.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 17:00.

Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě

Expozice věnovaná pelhřimovskému děkanovi Msgre F.B.Vaňkovi. Zrekonstruovaný domeček byl otevřen v roce 2008.

Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě, fotografie Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 17:00.

Jihlavská brána (dolní)

V bráně je umístěno Muzeum rekordů a kuriozit.

Památka bude přístupná v době od 9:00 do 14:00.

Kaple Panny Marie Sedmibolestné

Slohově nejčistší stavba ve městě je dílem italských stavitelů Reverelliových. Kupole centrální osmiboké kaple a dvě hranolové věže jsou kryté šindelem.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 16:00.

Kostel sv. Víta

Trojlodní kostel je nejstarší církevní památkou ve městě. Byl postaven asi na poč. 13. stol. a původně sloužil jako kostel farní, pak filiální a nakonec hřbitovní. V roce 1614 proběhla renesanční přestavba. Současná barokní podoba pochází z let 1739 - 1740. V letech 2008-9 proběhla rozsáhlá obnova oltáře sv. Floriána.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 17:00.

Měšťanský dům čp. 3

V objektu jsou zachovány gotické sklepy (kamenné a cihelné) a renesanční přízemí. Klasicistní průčelí a bohatě zdobený štít vznikly po roce 1780. Během EHD jsou zpřístupněny sklepy tohoto domu.

Měšťanský dům čp. 3 - sklepení, fotografie Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 16:00.

Měšťanský dům čp. 17

Renesanční objekt z let 1561 – 1577. Čelní fasáda upravena klasicistně - prvořadá architektura. Ve sklepení se nachází Muzeum strašidel a v přízemí výstavní síň Galerie M.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 12:00; od 12:30 do 17:00.

Šrejnarovský dům čp. 10

V roce 1614 dal honosný dům postavit bohatý obchodník se sukny Kryštof Šrejnar. Nyní zde sídlí Turistické informační centrum, MÚZYum Lipských a Pelhřimovské peklo.

Památka bude přístupná v době od 8:30 do 12:30; od 13:00 do 17:00.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel byl budován od 90. let 13. století až do počátku 15. století. Ve 2.polovině 16. století renesančně upraven a doplněn věží. Interiér kostela je převážně barokní. Vzácnými díly jsou zejména renesanční cínová křtitelnice z roku 1517, ranně barokní hlavní oltář z roku 1663 a varhany z roku 1767.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 16:00; ve 14:00 proběhne zdarma komentovaná prohlídka kostela s průvodcem.

Věž kostela sv. Bartoloměje

Vyhlídka na město. Expozice života hlásného.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 12:00; od 12:30 do 17:00

Zámek pánů z Říčan

Zámek nechal vystavět pan Adam z Říčan na místě tří měšťanských domů. Původně renesanční budova byla po několika požárech přestavěna barokně. Je zde umístěna expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., jejíž součástí je výbor z díla sochařů a medailérů Josefa a Zdeňka Šejnostových, expozice měšťanského bydlení a freskový sál.

Zámek pánů z Říčan, fotografie Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 17:00.

Kaple sv. Kříže - Kalvárie

Novogotická kaple Kalvárie v Pelhřimově byla vystavěna v letech 1883 – 5. V roce 2012 objekt získalo do svého majetku Město Pelhřimov. V letech 2013 – 2015 proběhla celková rekonstrukce objektu včetně vitrážového zasklení, vybavení interiéru mobiliářem, obnovy schodiště a úpravy okolní zeleně. Kaple byla slavnostně otevřena 27.října 2015. Objekt slouží výhradně ke společenským a kulturním účelům – svatební obřady, koncerty, přednášky apod. Dovršením rehabilizace byl návrat původního zrestaurovaného novogotického hlavního oltáře v roce 2018.

Památka bude přístupná v době od 10:00 do 17:00.

Doprovodné akce EHD realizované v sobotu 11. září 2021:

  • slavnostní troubení z věže kostela sv. Bartoloměje v 10:00
  • prohlídky města Pelhřimov s výkladem průvodce. Začátky prohlídek po architektonických památkách města v 10:15 a ve 14:00. Sraz zájemců o prohlídky na Masarykově náměstí před domem čp. 10 (TIC); vstupné zdarma
  • Zámek pánů z Říčan – komentovaná prohlídka. Dne 11. září oslaví Muzeum Vysočiny Pelhřimov 120. výročí svého založení a tímto zve zájemce na komentovanou prohlídku výstavy „Proč to sbíráš?!“, která ukáže nejen průřez depozitáři, ale také jak vypadá muzejní práce a čím se Muzeum Vysočiny Pelhřimov zabývá. Začátek prohlídky v 15:30. Více informací na: http://muzeumpe.cz
  • prohlídka hradu Kámen. Od 10:00 do 17:00. Hrad Kámen - původně středověký hrad postavený na skále, podle které obdržel své jméno; v interiérech hradu jsou instalovány expozice historických jednostopých motorových vozidel a expozice zámeckého života; hrad je obklopen volně přístupným parkem. Zvýhodněné vstupné. Více informací na: http://www.hradkamen.cz
  • prohlídka kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Od 15:00 prohlídka kostela s průvodcem – sraz zájemců u kostela. Vstupné zdarma. Kontaktní údaje – email: rkf.pelhrimov@dicb.cz - více informací na: https://farpel.cz/

Upřesňující informace k příslušným památkám a akcím naleznete na:

Informace o EHD naleznete na:
http://www.ehd.cz

Zdroj: Město Pelhřimov.

https://www.mestopelhrimov.cz/assets/File.ashx?id_org=11891&id_dokumenty=36705

Fotografie Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

PELHŘIMOV: Dny evropského dědictví 2021

PELHŘIMOV: Dny evropského dědictví 2021.

Fotografie Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.


Kostel sv. Bartoloměje Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Bartoloměje Kostel sv. Bartoloměje
Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě
Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě Domeček (Msgre) F.B. Vaňka v Děkanské zahradě
Měšťanský dům čp. 17 Měšťanský dům čp. 17
Měšťanský dům čp. 17 Měšťanský dům čp. 17
Jihlavská brána Jihlavská brána
Jihlavská brána Jihlavská brána
Kaple Panny Marie Sedmibolestné Kaple Panny Marie Sedmibolestné
Kaple Panny Marie Sedmibolestné Kaple Panny Marie Sedmibolestné
Kaple sv. Kříže - Kalvárie Kaple sv. Kříže - Kalvárie
Kaple sv. Kříže - Kalvárie Kaple sv. Kříže - Kalvárie
Městská šatlava – dům čp. 11 Městská šatlava – dům čp. 11
Městská šatlava – dům čp. 11 Městská šatlava – dům čp. 11
Měšťanský dům čp. 3 Měšťanský dům čp. 3
Měšťanský dům čp. 3 Měšťanský dům čp. 3
Šrejnarovský dům čp. 10 Šrejnarovský dům čp. 10
Šrejnarovský dům čp. 10 Šrejnarovský dům čp. 10
Kostel sv. Víta Kostel sv. Víta
Kostel sv. Víta Kostel sv. Víta
Věž kostela sv. Bartoloměje Věž kostela sv. Bartoloměje
Věž kostela sv. Bartoloměje Věž kostela sv. Bartoloměje
Zámek pánů z Říčan Zámek pánů z Říčan
Zámek pánů z Říčan Zámek pánů z Říčan

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum