Hledat

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
PELHŘIMOV: Kaple Bolestné Panny Marie

28. listopadu 2021

PELHŘIMOV: Kaple Bolestné Panny Marie

Popis je ze "Soupisu památek" - Politický okres pelhřimovský (1903).

Kaple Bolestné Panny Marie na konci města na straně jižní byla znovu vystavěna bývalým primatorem města Pelhřimova Tobiášem Gretzlem a jeho manželkou Eufrosinou Veronikou. R. 1789 povstala vedle této nová kaple, zasvěcená sv. Florianovi a opatřená ambity, nyní obydlí hrobníka, k čemuž měšťan Střechovský kus zahrady postoupil.

V libr. erec. jest uvedeno, že r. 1376 Mikuláš z Pelhřimova Doctor Decretorum v předměstí Pelhřimova kapli zasvěcenou B. M. V. založil. Zda na starém půdorysu nová Gretzlem vystavěna byla - nemožno dnes nijak zjistiti. Ambity byly r. 1889 strženy.

Kaple není orientována, jest centrální stavby, půdorysu osmiúhelníkového, má osu od jihu k severu. Při jižním průčelí přistavěna předsíň na dvou pilířích s křížovým klenutím se tří stran volná. Pilíře oživeny lesenani. Předsíň tato tvoří podjezd a nese galerii na způsob balkonu. Do kaple vede vchod obdélný s oblamovaným orámováním. Mocně vyložená římsa nad vchodem má tvar oslího hřbetu. Uvnitř tympanonu jest zazděna mramorová deska s násl. legendou:

MATRI DOLOROSÆ
TOBIÆ IOSEPHI CRETZEL
LARGITATE
ISTA SVNT OBLATA

Dvéře mají velmi pěknou, kovanou mříž, skládající se ze 4 polí svislých a jednoho vodorovného. Tato pole jsou plně vyplněna rozvilinami, z nichž listy a růžice vyrůstají. Příčky, jimiž jednotlivá pole jsou rozdělena, jsou z prolamovaného plechu a na plochých pasech zdobeny vysekávaným ornamentem. Dvéře i zámek i celé kované závity jsou týmž ornamentem vyzdobeny. Zhotovil prý tuto mříž r. 1755 Václav Lacek, mistr zámečnický v Pelhřimově.

Boky kaple jsou vyzdobeny v rozích sdruženými pilastry s římsovanou hlavicí, na nichž spočívá pěkně profilovaná římsa, nad okny půlkruhovitě vypjatá. Okna v osách 4, půlkruhovitě sklenutá. V druhých osách okna 2 nad sebou elliptická. Kaple jest kryta osmibokou kopulí, šindelem pobitou. Ke straně severní přiléhají 2 věže o výšku kaple přečnívající, lesenami vyzdobené a v poloviční výši řimsou přepásané.

Do věže prolomena jsou 4 okna půlkruhovitě sklenutá. Střecha věže jehlancovitá a šindelem krytá. Mezi věžemi nalézá se sakristie se vchodem od severu.

Vnitřek jest velice souladný, osmiúhelný o úhlopříčně 8•85 m, vyzdobený v rozích v úhel zlomenými pilastry, které ukončují bohatě řimsovanou hlavicí. Na pilastrech spočívá římsa s nástavcem a silně vyloženou římsou pěkného profilu, nesoucí opět římsovaný nástavek do úhlu zlomený, o nějž se opírají jednotlivé částky osmiboké klenby kopulovité. Ke hlavním pilastrům přiléhají menší, silně rozčlánkovanou archivoltu nesoucí, která tvoří výklenky pro okna a boční oltáře.

Po boku hlavního oltáře prolomeny jsou do věže dvě oratoře s prsením pěkně řezaným, které jest na dvě pole rozděleno a rozvilinami, růžicemi vyzdobeno. Římsu nesou 3 konsoly volutovitě ukončené. Stříšku nad oratoří, která má vyloženou římsu, nesou 3 sloupky s korintickou hlavicí. Nad sakristií jest hudební kůr česky sklenutý, s oknem k severu.

Hlavní oltář sloupové architektury jakož i oratoře zhotovil jakýsi Voit čili Vít, řezbář v Pelhřimově usedlý, jenž i oltáře v kostele sv. Bartoloměje pracoval a v XVIII. století žil.

Ve středu oltáře jest obraz B. P. Marie, který kdysi v kapličce při rybníce >>Psinec<< zvaném se nalézal a sem po vystavění kaple s velkou slávou i se zdivem byl přenesen. Jest to obraz malovaný al fresco a pochází prý od Jindřichohradeckého malíře Řehoře Zmíška. Při sloupech stojí sochy sv. Rosalie a sv. Veroniky, dobré řezby.

Na oltáři 3 páry svícnů rokokových, pěkných forem a pečlivé řezané.

Levý oltář sv. Kříže má obraz, na němž Kristus na kříži pní. Jest velmi dovedně malován, při jednostranném osvětlení ostrých světel a hlubokých stínů, správné kresby, až na hlavu, která bezpochyby opravou zkažena. Kolem obrazu jest rámec rázu mušlového s mečovitými rozvilinami (XVIII. st.).

V pravo oltář s obrazem sv. Rodiny. Obraz již částečně zašlý, rázu Kramolínova, jest v přebohatém rámci rozvilinovém gotisujícího tvaru a pásků.

Nábytek v sakristii jest všecek z doby založení.

Kaple vyzdobena jest freskami, představujícími sv. patrony české, dobrého provedení, jež jsou bezpochyby některým žákem Siarda Noseckého malovány. Byly r. 1897 prof. Antonínem Štěpánkem dobře restaurovány.

Náhrobek:

BEATA CVIES
FELIX GVOCVE
PAX SIT HIS
VNIVERSIS IN EO
LOCO DEPOSITIS
PERTE GRATIOSA
VIRGO MARIA

Pod kostelem jest klenutá hrobka s 45 rakvemi.

Zvony:

I. š. 59 cm, v. 46 cm; hladký s letopočtem 1802.
II. š. 52 cm, v. 33 cm. U koruny nápis:
GOSS MICH KRISTIAN IOACHIM
IN IGLAV 1715.

Foto a video 14. září 2019, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

PELHŘIMOV: Kaple Bolestné Panny Marie

PELHŘIMOV: Kaple Bolestné Panny Marie.

Foto a video 14. září 2019, Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum