Historické fotografie

Další historické fotografie doplňuji - ZDE.

Historické fotografie města Pelhřimova. Některé popisky jsem použil z našeho Facebooku. Pokud znáte popis místa a u fotografie chybí, napište prosím číslo fotky a popis dole do komentářů. Totéž platí u chyb. Děkuji.

Komentáře: Jan Vytopil (zkratka J.V.), Jaromír Vytopil (Jar.V.), Zuzana Müller (Z.M.), Lenka Šmídová (L.Š.), Meyla Vinický (M.V.), Miloslav Jirků (M.J.) a Petr Hložek (P.H.). Doplňující komentáře + vše nepodepsané, já - Miroslav Galko (M.G.).

001 - 012

1. Starý Agrostroj v sadech, jeho spodní dvůr v ul. U prostředního mlýna (P.H.). Matějkovy závody, na vozech jsou řezačky, s jejichž výrobou začal ve 30. letech Ing. Jaroslav Matějka, syn zakladatele firmy Jana Matějky (M.J.) / 2. Uprostřed vlevo staré vlakové nádraží, velký areál je Agrostroj / 3. a 4. Matějkovy závody v Sadech, ve stráni nad fabrikou jsou dnes bytovky v ulici Sdružená (M.J.). Starý Agrostroj v Sadech (M.V.) / 5. Rynárecká brána / 6. Silnice na Jihlavu, nalevo nemocnice. Špička na obzoru vlevo kostel sv. Anny? (J.V.) Fotografováno asi z nejvyššího okna budovy bývalé Okresní hospodářské záložny (P.H.). / 7. Masarykovo náměstí, budova s věžičkou - dnešní mléčné lahůdky / 8. Před Národním domem (Měst. divadlem), zadní strana budovy muzea, vlevo vchod do kostela, vpravo vchod do divadla (M.J.) / 9. Masarykovo náměstí / 10. Rynárecká brána / 11. Velký dům vpravo je Charvátův dům (M.J.) / 12. Dederův dům, dnes Reklamka Libora Dedery (M.J.).


1 1
1 1
2 2
3 3
2 2
5 5
1 1
3 3
3 3
2 2
3 3
4 4
Nastavení fotogalerie

013 - 024

13. Karlovo náměstí, vpravo část hostince Kalifornie (M.J.) / 14. Dům čp. 206 na začátku ul. Příkopy (P.H.). Po pravé straně je stará pošta a pak současné opravené hradby. Ta ulička dolů doleva stále existuje (J.V.) / 15. Palackého ulice, Jihlavská brána / 16. Stará budova vlakového nádraží, zbourána 1985 / 17. C. K. Okresní soud v budově zámku pánů z Říčan. Šatlava byla hned vedle (P.H.) / 18. Křižovatka pod Jihlavskou bránou u Kamenného mostu, vpravo hostinec U Jůzlů - studentská hospoda (M.J.) / 19. Svatovítské náměstí / 20. Hostinec U Kvitských, později U Bučků (Na Růžku), na jeho místě stojí obchoďák a teprve za ním je vlevo Hrnčířská ulice (M.J.) / 21. Kaplička sv. Jana Nepomuckého Na Obci (M.J.) / 22. Masarykovo náměstí čp. 17 / 23. Pohled z Kamenného mostu, vlevo hostinec U Jůzlů (M.J.). Vpravo Jihlavská brána / 24. Nový hřbitov na Křemešnické, někdy po r. 1900, ještě jsou na bráně Andělé smrti od Bílka, museli být později odstraněni (M.J.).


2 2
3 3
6 6
2 2
8 8
3 3
1 1
6 6
5 5
1 1
2 2
4 4
Nastavení fotogalerie

025 - 036

25. Palackého ulice, Jihlavská brána (M.G.). Nalevo Grand Hotel, jak se zdá tak to tehdy nebyl hotel (J.V.) / 26. Masarykovo náměstí čp. 2, napravo budova radnice (J.V.) / 27. Barokní sýpka, špýchar, za budovou soudu, budova vlevo. Postaven roku 1730 a zbourán na podzim roku 1989 / 28. Kostel sv. Bartoloměje napravo, zídka vlevo dnes vybourána a je tam průchod mezi městskými hradbami k fotoateliéru (nyní kavárna Ateliér). Napravo za kostelem byl ve zdi zlatnictví/hodinářství přístup k jednomu z vyústění pramene Belka (Bělka), mám pocit že po revoluci to bylo na chvíli obnoveno a teď tam ten pramen zase není přístupný (J.V.). Fara, vpravo kostel sv. Bartoloměje (M.J.) / 29. Masarykovo náměstí / 30. Poděbradova ulice, Rynárecká brána / 31. Charvátův dům na náměstí, dnes KB (M.J.) / 32. Příkopy Dubovy kartáčovny, dnes Pošta (M.J.) / 33. Atletické závodiště (Sokolské cvičiště - P.H.), tzv. Spartak, na ul. Pražská, ještě v r. 1972 jsem tam cvičil, později budova KSČ, dnes Policie ČR, VZP, zahradnictví (M.J.) / 34. Starý hřbitov u kaple P. Marie (M.J.) / 35. Židovská synagoga (1890), zbourána za komunistů (1967), na jejím místě postavili panelový obchodní dům Perla (Prior) (J.V.) / 36. Roh Školní ulice (a Dr. Tyrše za radnicí - P.H.) č.p. 58 (dříve Havlíčkova), kdyby se šlo dál podél těch domů na snímku, dojde se na náměstí (Z.M.).


5 5
1 1
1 1
1 1
6 6
1 1
2 2
8 8
1 1
1 1
2 2
1 1
Nastavení fotogalerie

037 - 048

37. Tenisové kurty v Sadech (M.J.) / 38. Fotka od Kalvárie, křižovatka u kina, ul. Pod Kalvárií (M.J.) / 39. Hotel Nádraží, možná ho nechal postavit pan Hrdina (M.J.) / 40. Jihlavská brána / 41. Pohled z Rynárecké brány do Nádražní ulice. Dům Rolnického družstva byl přestavěn, byl v něm tzv. Výkup (Jar.V.). Vpravo nahoře je vidět kaple Panny Marie u tehdejšího hřbitova (J.V.) / 42. Ulice Dr. Kralerta, směr Svatovítské náměstí / 43. Restaurace v Sadech (Jar.V.) / 44. Masarykovo náměstí Fárův dům, před kubistickou přestavbou architekta Pavla Janáka. Nerealizovaný projekt kubistické přestavby jižní strany náměstí skončil ve fázi skic / 45. Vpravo hotel Grand, Palackého ulice / 46. Vlevo dnešní radnice a Školní ulice / 47.První domek je čp. 231 U Splavu, byl zbourán v roce 1976. Na tomto místě je nový most. Místo je za Billou, ul.Průběžná se podjíždí. Ve druhém domku bydleli Zeithamovi, nyní má nového majitele. Třetí domek - Hemrova rasovna - byl zbourán.  Pak je  prudký stoupák Wolkerovi ulice ke hřbitovu. (P.H.). / 48. Městské sady mezi mosty Na Obci proti proudu řeky (P.H.). Vlevo bydlí Koželuhovi, Staňkovi, Lisovi (M.J.).


7 7
1 1
3 3
7 7
1 1
2 2
9 9
4 4
2 2
1 1
2 2
1 1
Nastavení fotogalerie

049 - 060

49. Obchodní dům firmy Hermann - Fleischl čp. 823 (M.G.). Později - Secesní Agrostroj, ještě bez zástavby naproti (J.V.). Nádražní ulice / 50. Masarykovo náměstí, vlevo děkanství / 51. Pelhřimovský hlásný p. Jan Kotrč vytrubuje z ochozu věže kostela sv. Bartoloměje / 52. Metař je v ul. Příkopy, přibližně u dnešních domů čp. 210 a 214 (P.H.). Příkopy, v pozadí stojí dům (tehdá) č.213, který patřil Fr. a Hedvice Vlkovým, měli krejčovství. V roce 1943 došlo k bouračce domů 214-217 a tím vznikla proluka dodnes. (Z.M.) / 53. Nacistické vítězné V při příjezdu z Pražské, nalevo je vidět roh zvonice u Sv. Víta, věže (Jar.V.). Kralertova ul. ústí na Karlovo náměstí, v minulosti zde byla v hradbách proražená tzv. Pánkova branka (M.J.) / 54. Atletické závodiště (Sokolské cvičiště - P.H.), tzv. Spartak, na ul. Pražská (M.J.) / 55. Roh křižovatky Nádražní a Křemešnické, později tam byl postaven OD Hermann a Fleischl (M.J.) / 56. Příkopy (Z.M.). Domnívám se, že obr. 52 je focen přibližně ve stejných místech Na Příkopech (M.J.) / 57. Původní hřbitov s hřbitovní kaplí Panny Marie, nyní u autobusového nádraží, hřbitov tam již není (Jar.V.) / 58. Palackého ulice / 59. Všeobecná veřejná nemocnice (Jar.V.) / 60. Vila není v Pelhřimově, je postavena v Kocourových Lhotkách (mezi Strměchami a Žirovem), je vidět ze silnice po pravé straně, ale socha už tam dávno není, nyní se dům trochu opravuje (M.J.).


4 4
2 2
1 1
2 2
3 3
2 2
5 5
7 7
2 2
3 3
3 3
060 060
Nastavení fotogalerie

061 - 072

61. Podle kočičích hlav bych hádal, že je to na náměstí (M.J.) / 62. Starý pivovar (Jar.V.) / 63. Roh ulice Na Hradišti a Svodnice, správně ul. Pichmanova, dnes prodejna nábytku (P.H.) / 64. Masarykovo náměstí / 65. Jihlavská brána / 66. Budova soudu než bylo přidáno další patro, napravo budova současné obchodní akademie předtím, než fasádu zlikvidovali komunisté při její přestavbě (Jar.V.) / 67. Kotrčův dům v ul. Slovanského bratrství dokončený někdy po roce 1930, ústavní lékárna až po r. 1970 (M.J.) / 68. Tylova ulice, poslední patrový dům vlevo je bývalá pošta, nyní knihovna (Jar.V.) / 69. Bývalá pošta, schodiště a vchod už v roce 1963 nefungovalo, vcházelo se průjezdem vpravo nahoře. Schodiště bylo odstraněno v šedesátých létech, svah byl vybagrován a místo něj byla postavena rampa pro poštovní auta (Jar.V.) / 70. Mostek do Sadů, kaplička zde již nestojí, je místo ní širší most i pro auta, zajímavý je ten přítok do Bělé po levé straně, ten již není na povrchu. A potok na snímku je od pramene Belky (Jar.V.) Hlavní zdrojnicí tohoto potoka byl odtok ze Strachovských rybníků (P.H.). BELKA - Takto se odedávna jmenoval pramen vyvěrající v horní části Hrnčířské ulice. Býval zmiňován také jako Kbelka, to podle pověsti, že voda z něj chutnala jako máslo vyndané z kbelíku. Je spojována s pověstí o založení Pelhřimova biskupem Peregrinem (Pelhřimem), který se u ní údajně zastavil při své pouti do Říma. Ulička Belka (od Hrnčířské ulice k domu rodiny Staropražských) byla pojmenována městským zastupitelstvem na základě návrhu Musejního spolku v Pelhřimově v roce 1938. Kaple Sv. Jana na obci? (J.V.) / 71. Bělá - pohled na můstek ze Sadů na Obec, už je vidět nová regulace (M.J.) / 72. Ulice Mikuláše z Pelhřimova, na konci je napojena na dnešní Třídu legií. Naproti němu na konci je zubní středisko (Jar.V.).


3 3
7 7
2 2
11 11
065 065
2 2
6 6
4 4
5 5
6 6
4 4
1 1
Nastavení fotogalerie

073 - 084

73. ??? / 74. Náměstí, příjezd Němců v r. 1939 (M.J.) / 75. Svatovítské náměstí - je vidět směrovky na historickou hlavní silnici na Prahu, podle které se i sídliště jmenuje Pražská (Jar.V.) / 76. Karlovo náměstí, horní fronta domů, pohled cca od Sv. Víta (J.V.) / 77. Krátká ulička odbočující z Příkopů, dům p. Slaniny (M.J.) / 78. Prázdná plocha je nejspíš Svatovítské náměstí v době, kdy to ještě nebyl jen průtah městem. Vpravo vzadu jsou vidět budovy nemocnice. Všimněte si barokní kaple Sv. Anny vlevo nahoře na kopci (cca nad současnou benzinkou). Stojí z ní dnes jen obvodové zdi v lese a existuje soukromá iniciativa k záchraně této historické budovy, ale bez podpory města/ kraje se to nepohne. Přístupová cesta byla záměrně rozorána komunisty (J.V.). Snímek je z doby před výstavbou živnostenského domu v r. 1922 (P.H.). / 79. Nemocnice, pohled zhora a zezadu, ulice na Jihlavu by měla vést zcela nalevo (J.V.) / 80. Nemocnice / 81. Volejbalové kurty na sokolském cvičišti Na Pražské. Celá severní stráň byla opatřena jednoduchými lavičkami na kůlech zaražených do země, je zřetelná běžecká dráha. Za plotem hřiště v rohu vlevo je vidět  okno dřevěného objektu, jednoho ze dvou, které tam kdysi byly, a to ještě v r. 1972. Po skončení II.svět. války posloužily jako sběrný tábor pro válečné zajatce. Hráči vlevo p. Hovorka a vedle p. Fous (P.H.) / 82. a 83. Pejclova mlékárna (Jar.V.) / 84. Nádražní ulice č. 834 před přestavbou, dnes bar U Dubů, dříve Rynárecká ul. č. 34 (Z.M.).


3 3
7 7
4 4
1 1
2 2
5 5
7 7
4 4
3 3
4 4
5 5
2 2
Nastavení fotogalerie

085 - 096

85. Městské sady mezi mosty Na Obci po proudu řeky (P.H.) / 86. Dům Kopeckých u Jihlavské brány, po samet. revoluci vinárna Vanda, dnes restaurace Pod Věží (M.J.) / 87. Cesta ke Krásovým domkům, vlevo svah Kalvarie (P.H.) / 88. Most silnice na Skrýšov, v pozadí bývalá jatka (P.H.). Kulíkův mlýn a lihovar na Skrýšovské ulici. Mlýn byl posledním funkčním mlýnem ve městě, turbína se přestala otáčet koncem 50. let 20. století. Poslední majitel Státní statek Pelhřimov, zde provozoval sušárnu brambor. Výrobu ve mlýně a lihovaru převzal statek od pelhřimovského Hospodářského družstva (M.J.) / 89. Příkopy (asi č.208 a 209) dnes tam je dům ve kterém býval sklad Pramenu, teď tam jsou myslím koberce. Můžete to srovnat s foto č.14 (Z.M.) / 90.Současná Obchodní akademie Pelhřimov, fasáda byla zničena při přestavbě za komunismu. Dům ale stále stojí naproti současnému gymnáziu pod soudem (J.V.) / 91. Kasárna kpt. Jaroše, později poliklinika (Jar.V.). Budova vzadu má nápis "Okresní jub... (jubilejní - M.G.) chorobinec". Je to teď všechno zakryto různými architektonicky nekvalitními budovami, takže ty domy nejsou vidět (J.V.). Budova byla postavena jako „Okresní chorobinec“, teprve později kasárna a další užití ve prospěch zdravotnictví (P.H.). / 92. Masarykovo náměstí / 93. U vlakového nádraží, tu prostřední budovu dostavěli později (J.V.). Hrdinova továrna u nádraží (M.J.) / 94. Nádražní ulice, na konci současná secesní budova Agrostroje na konci s kupolí (J.V.) / 95. Kaple P. Marie Bolestné u st. hřbitova (M.J.) / 96. Nemocnice, nalevo je z části vidět hlavní budova a spojovací chodba do zadní budovy (J.V.).


2 2
9 9
3 3
12 12
4 4
3 3
1 1
2 2
7 7
3 3
3 3
8 8
Nastavení fotogalerie

097 - 108

97. Historický gympl napravo, nyní průmyslovka (J.V.). V popředí bývalé Dvořákovo zahradnictví, pohled od dnešní Billy (P.H.) / 98. Modeta (Alfatex) - velká budova s věží, pohled cca od současného hřbitova (J.V.). „Komínky“ za silnicí v popředí jsou větráky skladu brambor škrobárny (P.H.). / 99. Pohled z Růžové ulice na Masarykovo náměstí / 100. Palackého ulice, první dům vpravo bývalý hotel Grand (Jar.V.) / 101. Vpravo Fárův dům / 102. Hrnčířská ulice vyfocená ze zvonice u Sv. Víta. Střecha kostela je vidět v rohu napravo. Je to unikátní fotka, ty malé domečky zbourali během komunismu a místo nich postavili obchodní dům Vysočina (Meinl, Albert atd). Tzn. ulice za obchoďákem u náměstí, bylo to tam velmi romantické, uličky na šířku natažené ruky. Velká škoda a zcela zničený kus města (J.V.) / 103. Kostel sv. Bartoloměje / 104. Pohled z fotoateliéru na kostel? To by znamenalo, že ten současný průchod mezi městskými zdmi byl tehdy zakryt střechou, zcela nalevo (J.V.) / 105. Svatovítské náměstí / 106. Soukenický rybník v předních Sadech, ještě před 1. sv. válkou byl vysušen (M.J.) / 107. Současný hřbitov / 108. Pivovar, v popředí staré domy v ulici Pod Kalvarií u ZUŠ (P.H.).


1 1
2 2
1 1
4 4
1 1
1 1
3 3
5 5
6 6
10 10
5 5
4 4
Nastavení fotogalerie

109 - 120

109. Městské sady / 110. Pohled od nádraží na Hrdinovy kartáčovny (M.J.) / 111. Masarykovo náměstí / 112. Solná brána na náměstí (J.V.) / 113. Masarykovo náměstí, napravo současná Komerční banka, přestavěno (J.V.) / 114. Kostel sv. Bartoloměje, socha / 115. Kaple původního hřbitova, ten je ještě vidět za zdí. Nyní u autobusového nádraží (J.V.) / 116. Kostel sv. Kříže / 117. Kaple Panny Marie u někdejšího hřbitova, nyní stojí u autobusového nádraží a místo části hřbitova je park (J.V.). Zajímavé je na této fotce, že za kaplí P. Marie je ukrytá kaple sv. Floriána, o které se moc nemluví (M.J.) / 118. Pohled na město z Řemenovské silnice (z Houfů - P.H.), vpravo dole jsou pravděpodobně Hostomského stodoly (M.J.) / 119. Současná obchodní akademie. Tato budova stále stojí, jen jí při přestavbě za komunismu zničili tu krásnou fasádu, asi jim to přišlo moc složité opravovat (budova naproti gymnáziu). Vypadá to jak fotka nové budovy (J.V.) / 120. Pivovar v době dokončení v r.1899 (P.H.)


11 11
10 10
3 3
1 1
6 6
4 4
4 4
2 2
5 5
9 9
4 4
5 5
Nastavení fotogalerie

121 - 136

121. Pivovar / 122. Roh dnešního Muzea a Šrejnarovský dům (Jar.V.) / 123. Dnešní Komerční banka / 124. Nemocnice, schody od silnice na Jihlavu (J.V.) / 125. Msgr Vaněk s tenisty, vypadají velmi sportovně, spíš profesionálně (Jar.V.) / 126. Na Zavadilce, dnes tzv. Koloseum, křižovatka Nádražní a Křemešnické ul. (M.J.). Dnes dům čp. 826 s prodejnou potravin (P.H.) / 127. Nová regulace Bělé (u Kamenného mostu), vpravo Stavova hospoda (M.J.) / 128. Regulace Bělé, pohled proti proudu od Tenisu k můstku na Obci, vlevo jsou dnes tenisové kurty a hala (M.J.) / 129. Nová ulice Mikuláše z Pelhřimova (P.H.). Dělnické domky (M.J.) Vlevo špýchar / 130. Strachovská, první dům vpravo je kubistická stavba architekta Janáka (Jar.V.). Pravá strana ulice zbourána v 90. letech. Tam jak jsou pole dnes stojí paneláky (J.V.) / 131. Fárův dům na rohu Tylovy a Nádražní (M.J.) / 132. Před hotelem Slávie / 133. Továrna na knoflíky, tzv. Perleťárna, firma Hermann a Fleischl, v 60. letech jsme v Sadech šlapali po cestičkách vysypaných perletí, dnes má budova opět majitele, ale opravy jsou asi finančně velmi náročné (M.J.) / 134. U vlakového nádraží / 135. Jde o zrcadlově otočenou fotografii číslo 110 - U vlakového nádraží / 136. Strachovská ulice.


6 6
7 7
4 4
2 2
4 4
7 7
5 5
3 3
3 3
3 3
3 3
4 4
12 12
9 9
11 11
4 4
Nastavení fotogalerie

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum